BTW-VRIJ / TAX-FREE

Voor klanten, welke in landen buiten de Europese Unie wonen bestaat de mogelijkheid tot het terugvorderen van de betaalde BTW. Het huidige BTW tarief op sieraden betreft 21 %. Albers Juwelier voorziet in twee mogelijkheden voor het terugvorderen van de BTW.

  1. U gaat voor of tijdens het exporteren van het door U aangeschafte product langs de douane. U laat de aankoop nota door de douane afstempelen en stuurt deze binnen drie maanden na export data aan Albers Juwelier retour. U dient naast de nota ons te voorzien van uw NAW en bankgegevens, waar wij na ontvangst hiervan het volledige BTW bedrag op terug storten.
  2. U maakt gebruik van de organisatie “Global Refund” waarbij U tijdens het exporteren van het aangeschafte product direct het BTW bedrag retour ontvangt bij een aanwezige bankrelatie op de luchthaven. U ontvangt het BTW bedrag retour minus berekende provisie via Global refund. Deze provisie wordt geheven in een percentage van het aankoopbedrag en varieert in percentage naar gelang de hoogte van het aankoopbedrag.

Wanneer U kiest voor optie 2, teruggave via Global refund dan dient U bij aanschaf van het product in het bezit te zijn van een geldig legitimatie bewijs. Alle formulieren welke nodig zijn voor de BTW teruggave worden ter plaatste bij Albers Juwelier voor U ingevuld en direct aan U afgegeven.